CENNIK  TŁUMACZEŃ UWIERZYTELNIONYCH TYPOWYCH DOKUMENTÓW

TŁUMACZENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ANGIELSKI

lp. tłumaczony dokument cena
1 Zaświadczenie o niekaralności 50 PLN
2 Odpis skrócony aktu urodzenia stary druk - 35 PLN
nowy druk - 50 PLN
3 Odpis skrócony aktu małżeństwa stary druk - 50 PLN
nowy druk - 70 PLN
4 Odpis skrócony aktu zgonu stary druk - 35 PLN
nowy druk - 50 PLN
5 Odpis zupełny aktu urodzenia stary i nowy druk - 70 PLN
6 Odpis zupełny aktu małżeństwa stary druk - 70 PLN
nowy druk - 105 PLN
7 Dyplom uczelni wyższej 35 PLN
8 Suplement do dyplomu od 210 – 420 PLN– zależnie od ilości wpisów (+/-)
9 Świadectwa szkolne (najczęściej) 70 PLN
10 Świadectwo dojrzałości (do roku 2005) 100 PLN
11 Nowe świadectwo maturalne 50 - 70 PLN
12 Zaświadczenie o ukończeniu kursu (np. wózki widłowe) 70 PLN
13 Zaświadczenie o zameldowaniu od 35 – 70 PLN – zależnie od ilości wpisów
14 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach 70 PLN
15 Sądowe orzeczenie rozwodu od 70 – 140 PLN – zależnie od ilości wpisów
16 Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 70 PLN
17 Świadectwo chrztu 35 PLN
18 Wypis z KRS od 180 PLN – zależnie od ilości wpisów
19 L4 50 PLN
20 Krótkie zaświadczenie lekarskie 35 PLN
21 NIP 35 PLN
22 REGON od   70 PLN – zależnie od ilości wpisów
23 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej od 70 PLN – zależnie od ilości wpisów
24 Świadectwo pracy od 70 – 140 PLN – zależnie od ilości wpisów
25 Zaświadczenie z OPS (krótkie) 35 PLN 
26 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 100 PLN
27 VAT – EU (krótkie) 35 PLN

TŁUMACZENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POLSKI

lp. tłumaczony dokument cena
1 Akt urodzenia (Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia Płn., Irlandia) 50 PLN
2 Akt małżeństwa (UK, Irlandia) 50 PLN
3  Akt zgonu (UK) 50 PLN
4  Tymczasowe zaświadczenie koronera o fakcie śmierci 30 PLN
5 Orzeczenie rozwodu UK 60 - 90 PLN
6 Apostille 30 - 60 PLN (różne kraje)
7 Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 30 PLN
8 Dowód rejestracyjny DVLA (UK) 90 PLN
9 P60 – PAYE (Irlandia) 90 PLN
10 P60 (UK – roczne dochody) od 60 – 120 PLN – zależnie od ilości wpisów

TŁUMACZENIA USTNE

lp. tłumaczenie cena
1 USC spisywanie protokołu przedślubnego  100 PLN
2 USC ceremonia ślubna 150 PLN
3  tłumaczenie w sądzie każda rozpoczęta godzina – 100 PLN
 

 

| © Tłumacz przysięgły języka angielskiego mgr Danuta Rurańska 2004-2007 | Projekt i wykonanie: NOWUM |