CENNIK  TŁUMACZEŃ UWIERZYTELNIONYCH TYPOWYCH DOKUMENTÓW

Z języka polskiego na język angielski:

1 Zaświadczenie o niekaralności 80 PLN
2 Odpis skrócony aktu urodzenia (stary druk) 50 PLN
(nowy druk) 80 PLN
3 Odpis skrócony aktu małżeństwa (stary druk) 80 PLN
(nowy druk) 100 PLN
4 Odpis skrócony aktu zgonu (stary druk) 50 PLN
(nowy druk) 80 PLN
5 Odpis zupełny aktu urodzenia (stary i nowy) 100 PLN
6 Odpis zupełny aktu małżeństwa (stary druk) 80 PLN
(nowy druk) 120 PLN
7 Dyplom uczelni wyższej 50 PLN
8 Suplement do dyplomu  od 300 PLN - zależnie od ilości wpisów
9 Świadectwa szkolne (najczęściej)  100 PLN (opisowe wg znaków)
10 Świadectwo dojrzałości (do roku 2005) 100 PLN
11 Nowe świadectwo maturalne 80 - 100 PLN - zależnie od ilości wpisów
12 Zaświadczenie o ukończeniu kursu (np. wózki widłowe)  od 100 PLN (zależnie od wpisów w tabelce)
13 Zaświadczenie o zameldowaniu  od 60 - 100 PLN - zależnie od ilości wpisów
14 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach 80 PLN
15 Sądowe orzeczenie rozwodu od 100 - zależnie od ilości wpisów
16 Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (stare)  80 PLN
Zaświadczenie o stanie cywilnym (nowe) 100 PLN
17 Świadectwo chrztu 50 PLN
18 Wypis z KRS od 250 PLN - zależnie od ilości wpisów
19 L4 80 PLN
20 Krótkie zaświadczenie lekarskie 50 PLN
21 NIP 50 PLN
22 REGON od   100 PLN - zależnie od ilości wpisów
23 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej od 100 PLN - zależnie od ilości wpisów
24 Świadectwo pracy od 100 - zależnie od ilości wpisów
25 Zaświadczenie z OPS (krótkie) 50 PLN
26 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 120 PLN (najczęściej - zależy od opisu)
27 VAT - EU (krótkie) 50 PLN

Z języka angielskiego na język polski:

1 Akt urodzenia (Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia Płn., Irlandia) 80 PLN
2 Akt małżeństwa (UK, Irlandia) 80 PLN
3 Akt zgonu (UK) 80 PLN
4 Tymczasowe zaświadczenie koronera o fakcie śmierci 60 PLN
5 Orzeczenie rozwodu UK 90 - 120 PLN
6 Apostille 50 - 80 PLN (różne wersje)
7 Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (UK) 80 PLN
8 Dowód rejestracyjny DVLA (UK) 100 PLN
9 P60 - PAYE (Irlandia) 100 PLN
10 P60 (UK - roczne dochody) od 80 - 120 PLN - zależnie od ilości wpisów
 

 

| © Tłumacz przysięgły języka angielskiego mgr Danuta Rurańska 2004-2007 | Projekt i wykonanie: NOWUM |