CENNIK  TŁUMACZEŃ UWIERZYTELNIONYCH TYPOWYCH DOKUMENTÓW

Z języka polskiego na język angielski:

1 Zaświadczenie o niekaralności 60 PLN
2 Odpis skrócony aktu urodzenia (stary druk) 40 PLN
(nowy druk) 60 PLN
3 Odpis skrócony aktu małżeństwa (stary druk) 60 PLN
(nowy druk) 80 PLN
4 Odpis skrócony aktu zgonu (stary druk) 40 PLN
(nowy druk) 60 PLN
5 Odpis zupełny aktu urodzenia (stary i nowy) 80 PLN
6 Odpis zupełny aktu małżeństwa (stary druk) 80 PLN
(nowy druk) 120 PLN
7 Dyplom uczelni wyższej 40 PLN
8 Suplement do dyplomu  od 230 PLN - zależnie od ilości wpisów
9 Świadectwa szkolne (najczęściej)  80 PLN (opisowe wg znaków)
10 Świadectwo dojrzałości (do roku 2005) 100 PLN
11 Nowe świadectwo maturalne 60 - 80 PLN - zależnie od ilości wpisów
12 Zaświadczenie o ukończeniu kursu (np. wózki widłowe)  od 80 PLN (zależnie od wpisów w tabelce)
13 Zaświadczenie o zameldowaniu  od 40 - 60 PLN - zależnie od ilości wpisów
14 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach 80 PLN
15 Sądowe orzeczenie rozwodu od 80 - zależnie od ilości wpisów
16 Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (stare)  70 PLN
Zaświadczenie o stanie cywilnym (nowe) 80 PLN
17 Świadectwo chrztu 40 PLN
18 Wypis z KRS od 230 PLN - zależnie od ilości wpisów
19 L4 60 PLN
20 Krótkie zaświadczenie lekarskie 40 PLN
21 NIP 40 PLN
22 REGON od   80 PLN - zależnie od ilości wpisów
23 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej od 80 PLN - zależnie od ilości wpisów
24 Świadectwo pracy od 80 - zależnie od ilości wpisów
25 Zaświadczenie z OPS (krótkie) 40 PLN
26 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 100 PLN (najczęściej - zależy od opisu)
27 VAT - EU (krótkie) 40 PLN

Z języka angielskiego na język polski:

1 Akt urodzenia (Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia Płn., Irlandia) 60 PLN
2 Akt małżeństwa (UK, Irlandia) 60 PLN
3 Akt zgonu (UK) 60 PLN
4 Tymczasowe zaświadczenie koronera o fakcie śmierci 40 PLN
5 Orzeczenie rozwodu UK 70 - 100 PLN
6 Apostille 40 - 70 PLN (różne wersje)
7 Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (UK) 60 PLN
8 Dowód rejestracyjny DVLA (UK) 100 PLN
9 P60 - PAYE (Irlandia) 100 PLN
10 P60 (UK - roczne dochody) od 80 - 120 PLN - zależnie od ilości wpisów
 

 

| © Tłumacz przysięgły języka angielskiego mgr Danuta Rurańska 2004-2007 | Projekt i wykonanie: NOWUM |