CENNIK

TŁUMACZENIA PISEMNE

TłUMACZENIA UWIERZYTELNIONE(tzw. przysięgłe):
1 strona = 1125 znaków ze spacjami


Wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych z późn. zm. (Dz. U. Nr 33, poz. 168, z 1988 r. Nr 14, poz. 106, z 1989 r. Nr 50, poz. 299, z 1990 r. Nr 62, poz. 362, z 1991 r. Nr 42, poz. 187, z 1992 r. Nr 38, poz. 164, z 1993 r. Nr 50, poz. 230 i z 2000 r. Nr 65, poz. 772) oraz na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1255 z 1999 r.) i ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755 z dnia 29 grudnia 2004 r.) zarządza się, co następuje:
§ 7.
1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronicę uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków maszynopisu (rękopisu). Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronicę rozpoczętą liczy się za całą.
2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu niż 25 wierszy po 45 znaków na stronicę, za stronicę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków.


tłumaczenie na język polski tłumaczenie na język angielski
Zwykłe Specjalistyczne Zwykłe Specjalistyczne
40,00 PLN 50,00 PLN 50,00 PLN 60,00PLN
Stawki za usługi świadczone w ramach pisemnego tłumaczenia uwierzytelnionego (poświadczonego) % ceny podstawowej

kopia

20%

zaświadczenie odpisu pisma w języku obcym

30%

sprawdzenie i zaświadczenie dostarczonego tłumaczenia

50%

sporządzenie i zaświadczenie odpisu pisma w języku obcym

50%

tłumaczenie tekstu sporządzonego pismem ręcznym, bardzo drobnym drukiem lub z trudnej do odczytania kopii

125%

TŁUMACZENIA NIEUWIERZYTELNIONE:
1 strona = 1800 znaków ze spacjami

tłumaczenie na język polski tłumaczenie na język angielski
Zwykłe Specjalistyczne Zwykłe Specjalistyczne
50,00 PLN 60,00 PLN 60,00 PLN 70,00PLN

Uwaga: tłumaczenia zwykłe to np. korespondencja prywatna, instrukcja obsługi sprzętu domowego, a tłumaczenia specjalistyczne to np. teksty prawnicze, medyczne, ekonomiczne.

TŁUMACZENIA USTNE (konsekutywne)

CENA ZA KAŻDĄ ROZPOCZĘTĄ GODZINĘ TŁUMACZENIA Dodatek za pracę w nocy (22.00 - 6.00) i dni świąteczne
od 150,00 PLN 50% ceny za 1 godzinę tłumaczenia ustnego

UWAGA: Nie dotyczy tłumaczeń notarialnych (patrz: Tłumaczenia ustne).
Rozliczanie tłumaczeń ustnych odbywa się na podstawie 4-godzinnych bloków. Warunki pracy i wynagrodzenia w przypadku tłumaczeń ustnych są również specjalnie określone, tzn. czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został zamówiony. Wszystkie przerwy dla uczestników spotkania czy konferencji dotyczą również tłumacza i są wliczane w jego czas pracy.

UWAGA: Termin wykonania tłumaczenia liczony jest od dnia następnego względem daty przyjęcia tekstu. Ustalając termin wykonania tłumaczenia, nie bierze się pod uwagę dni ustawowo wolnych od pracy. Przy tłumaczeniach ustnych, dodatkowe koszty tłumacza np.: ubezpieczenia, nocleg, wyżywienie, dojazd - pokrywa zleceniodawca.

Procentowy wzrost ceny uzależniony jest od terminu i ilości zlecenia

Tryb zwykły:
• do 6 stron obliczeniowych tłumaczenia dzienne

+0%

Tryb pilny:
• do 6 stron obliczeniowych tłumaczenia na następny dzień
• od 7 do 9 stron obliczeniowych tłumaczenia dziennie

+50%

Tryb ekspresowy:
• od 7 do 9 stron obliczeniowych tłumaczenia na następny dzień
• od 10 do 12 stron obliczeniowych tłumaczenia dziennie
• gdy wykonanie usługi ma się rozpocząć w ciągu 4 h

+100%

Tryb superekspresowy:
• od 10 - 12 stron obliczeniowych na następny dzień
• powyżej 12 stron obliczeniowych dziennie
• gdy wykonanie usługi ma się rozpocząć natychmiast (w ciągu 1 h)

+150%

UWAGA: Termin z piątku na poniedziałek liczy się jak z dnia na dzień.

Rabaty

przynajmniej 20 stron tłumaczenia

3%

przynajmniej 50 stron tłumaczenia

5%

przynajmniej 100 stron tłumaczenia

7%
| © Tłumacz przysięgły języka angielskiego mgr Danuta Rurańska 2004-2007 | Projekt i wykonanie: NOWUM |