TŁUMACZENIA PISEMNE SPECJALISTYCZNE

Tłumaczenia specjalistyczne to w zasadzie tłumaczenia pisemne, identycznie wykonywane i rozliczane, z tym, że tekst jest specjalistyczny - dotyczy specyficznej tematyki np. prawnej, technicznej, ekonomicznej, medycznej i posługuje się pojęciami charakterystycznymi dla określonej jednej lub kilku dziedzin wiedzy.

Język stosowany w takich tekstach jest znany określonemu środowisku zawodowemu. Odnalezienie w słowniku danego słowa nie jest w żadnym razie wystarczające dla poprawnego tłumaczenia.

Tam, gdzie tylko istnieje taka możliwość, tłumacz korzysta z konsultacji specjalisty w danej dziedzinie, który nie zna wprawdzie języka, lecz potrafi pomóc tłumaczowi w zrozumieniu problemu i w wyborze właściwych terminów specjalistycznych.

Niekiedy zwracam się do Klienta o umożliwienie bezpłatnego skonsultowania tekstu z zatrudnionym tam specjalistą. Wszystko to zmierza do podniesienia jakości tłumaczenia.

Zrozumiałe, że tego rodzaju tłumaczenia są bardzo pracochłonne, wymagające wyższych kwalifikacji, a zatem odpowiednio droższe od tłumaczeń ogólnych. Cennik ilustruje te różnice.

 

| © Tłumacz przysięgły języka angielskiego mgr Danuta Rurańska 2004-2007 | Projekt i wykonanie: NOWUM |