TŁUMACZENIA PISEMNE NIEUWIERZYTELNIONE

Są to tłumaczenia tekstów dostarczonych lub wskazanych przez Klienta, które opracowane są w dowolnej formie pisemnej. Dla poprawnego tłumaczenia tłumacz powinien od początku pracy dysponować całością tekstu.

Efektem pracy tłumacza jest w tym przypadku tekst w innym języku, który wiernie odpowiada oryginałowi. Tłumacz nie jest zobowiązany do tłumaczenia dosłownego, lecz ma za zadanie oddać wiernie sens tekstu źródłowego zgodnie z naturą i specyfiką obu języków. Z drugiej strony nie wolno mu "tworzyć nowego tekstu" przez dodawanie treści i znaczeń, których tekst oryginalny nie zawiera.

Jednostką rozliczeniową pomiędzy Klientem a tłumaczem jest tzw. strona rozliczeniowa tzn. 1800 znaków ze spacjami.  Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budową zdań przerwy między nimi.

Ocena ilości znaków tłumaczenia, a tym samym ilości stron umownych do rozliczenia z Klientem przed, a nawet w trakcie tłumaczenia jest bardzo trudna i może być dokonana na prośbę Klienta tylko z bardzo dużym przybliżeniem. To jest powodem, że przedmiotem Umowy na tłumaczenie tekstu zawieranej z Klientem jest zawsze cena za jedną stronę umowną. Ostateczna ilość znaków i stron tłumaczenia jest znana dopiero w chwili jego ostatecznego zakończenia i ta ilość jest rozliczana z Klientem.

Tłumacz jest zobowiązany wykazać Klientowi, że rozliczana ilość stron jest właściwa. Obecnie jest to bardzo łatwe, gdyż najpopularniejszy edytor tekstów Word w każdej wersji umożliwia bezpośredni odczyt ilości znaków ze spacją każdego pliku tekstowego (pola tekstowe dolicza się osobno).

| © Tłumacz przysięgły języka angielskiego mgr Danuta Rurańska 2004-2007 | Projekt i wykonanie: NOWUM |