TŁUMACZENIA USTNE

Tłumaczenia ustne, które wykonuję to tłumaczenia konsekutywne (bez kabiny, stosowane podczas konferencji, negocjacji, szkoleń, prezentacji, posiedzeń rad nadzorczych itp. - osoba mówiąca robi przerwę co kilka zdań, aby dać tłumaczowi czas na tłumaczenie).

Tłumaczenia ustne mogą też być tłumaczeniami przysięgłymi. Mają one miejsce wszędzie tam, gdzie cudzoziemiec staje przed urzędnikiem państwowym np. u notariuszy, na policji, w sądach, urzędach stanu cywilnego.

Warunki pracy i wynagrodzenia w przypadku tłumaczeń ustnych są również specjalnie określone, tzn. czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został zamówiony. Wszystkie przerwy dla uczestników spotkania czy konferencji dotyczą również tłumacza i są wliczane w jego czas pracy.

Zaleca się dostarczenie tłumaczowi materiałów pomocniczych związanych z tematyką spotkania z takim wyprzedzeniem, aby miał on czas na odpowiednie przygotowanie się.

Jeśli spotkanie ma miejsce poza siedzibą tłumacza, Klient pokrywa koszty przejazdu i pobytu tłumacza.

Rozliczanie tłumaczeń ustnych odbywa się na podstawie 4-godzinnych bloków.

Tłumaczenia notarialne zależnie od ich rodzaju są rozliczane wg czasu, jaki tłumacz pozostaje do dyspozycji (np. poświadczenia podpisu) lub ilości odczytywanych stron notarialnych (np. umowy). Uzgadnia się przy składaniu zlecenia.

 

| © Tłumacz przysięgły języka angielskiego mgr Danuta Rurańska 2004-2007 | Projekt i wykonanie: NOWUM |